1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101.01_29/10/2020
  5. Cải tiến tính năng đăng nhập QLTH giúp cá nhân hóa theo từng tỉnh/TP, giảm thao tác

Cải tiến tính năng đăng nhập QLTH giúp cá nhân hóa theo từng tỉnh/TP, giảm thao tác

  • Trước phiên bản R101.01: Khi đăng nhập vào phần mềm MISA QLTH, khách hàng vào trang app.qlth.vn, điền thông tin Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, tìm trường. Việc này khiến khách hàng mất nhiều thời gian thực hiện. Ngoài ra, app.qlth.vn là trang chung của MISA, không thể hiện rõ trang quản lý của SGD nào.
  • Từ phiên bản R101.01: Cải tiến tính năng đăng nhập QLTH giúp cá nhân hóa theo từng tỉnh/TP, giảm thao tác đăng nhập cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

Bổ sung đường dẫn đăng nhập vào phần mềm: app.qlth.vn\<tên tỉnh/thành phố>

 

Cập nhật 29/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ