1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101.01_29/10/2020
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng biết được các học sinh mới chuyển đến để thu bù khoản thu đầu năm

Kế toán mong muốn nhanh chóng biết được các học sinh mới chuyển đến để thu bù khoản thu đầu năm

 • Trước phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép thu bù các khoản thu đầu năm cho các học sinh mới chuyển đến. Tuy nhiên, phần mềm đang hiển thị toàn bộ danh sách tất cả học sinh, kế toán phải tìm học sinh mới chuyển đến, chưa thu tiền để thu bù. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian để tìm kiếm.
 • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép chỉ hiển thị học sinh chưa thu tiền giúp kế toán nhanh chóng biết được các học sinh mới chuyển đến để thu bù.

Các bước thực hiện:

Lập đợt thu bù

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, nhấn vào biểu tượng mũi tên tại chức năng lập đợt thu, chọn Thu bù khoản thu khác để lập đợt thu bù khoản thu khác trong tháng đó.
  Hoặc tại màn hình danh sách đợt thu, nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Thu bù các khoản thu khác
 2. Lựa chọn Phạm vi thu (Tất cả, Khối) và Khoản thu cần thu bù , phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh.
  Lưu ý: Để dễ dàng tìm kiếm các học sinh mới chuyển đến chưa thu tiền khoản thu đã chọn, anh/chị tích chọn Chỉ hiển thị học sinh chưa thu tiền
 3. Nhập Số lượng cần thu bù
 4. Tích chọn học sinh cần thu bù, nhấn Đồng ý

Bổ sung khoản thu bù vào đợt thu

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, chọn đợt thu cần bổ sung thu bù, nhấn Xem chi tiết.
 2. Chọn Thu bù các khoàn thu khác tại biểu tượng tiện ích
 3. Lựa chọn Phạm vi thu (Tất cả, Khối) và Khoản thu cần thu bù , phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh.
  Lưu ý: Để dễ dàng tìm kiếm các học sinh mới chuyển đến chưa thu tiền khoản thu đã chọn, anh/chị tích chọn Chỉ hiển thị học sinh chưa thu tiền
 4. Nhập Số lượng cần thu bù
 5. Tích chọn học sinh cần thu bù, nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn thu bù các khoản thu khác tại đây

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ