1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101.01_29/10/2020
  5. [Giai đoạn 1] Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh danh sách thu tiền để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của nhà trường

[Giai đoạn 1] Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh danh sách thu tiền để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của nhà trường

  • Trước phiên bản R101.01: Tùy nhu cầu của nhà trường mà nội dung (phần ký nhận, số lượng từng khoản thu, cột ghi chú, dòng tổng tiền bằng chữ,…) trên danh sách thu tiền sẽ khác nhau. Tuy nhiên, trên phần mềm đang là mẫu cố định không có một số nội dung theo nhu cầu của đơn vị. Kế toán thực hiện xuất ra excel để sửa nội dung, việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót khi thực hiện.
  • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép tùy chỉnh danh sách thu tiền để đáp ứng yêu cầu của từng nhà trường.

Các bước thực hiện:

Xem hướng dẫn in Danh sách thu tiền tại đây

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ