1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101.01_29/10/2020
 5. Kế toán mong muốn xuất hóa đơn tự in để gửi cho phụ huynh theo quy định

Kế toán mong muốn xuất hóa đơn tự in để gửi cho phụ huynh theo quy định

 • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép kế toán xuất hóa đơn tự in để gửi cho phụ huynh theo quy định.

Các bước thực hiện:

Để sử dụng hóa đơn tự in, anh/chị cần thiết lập Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tích chọn Sử dụng hóa đơn tự in

 1. Sau khi thực hiện thu tiền xong, vào Hóa đơn tự in, tại đây phần mềm lấy lên thông tin học sinh đã thu tiền.
 2. Sử dụng Bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin học sinh với khoản thu tương ứng để cấp hóa đơn.
  • Tìm kiếm theo Đợt thu, Chọn Đợt thu và Phạm vi
  • Hoặc Tìm kiếm theo Thời gian thu, chọn Kỳ thu hoặc ngày thu (tùy chọn) và Phạm vi

Cấp hóa đơn

 1. Tích chọn một hoặc nhiều học sinh có khoản thu tương ứng cần cấp hóa đơn. Nhấn Cấp hóa đơn
  Hoặc biểu tượng này ở tên học sinh tương ứng.
 2. Phần mềm tự động lấy lên 1 số thông tin cấp phát và thông tin hoá đơn.

  • Anh/chị nhập Kí hiệu hóa đơn, Ngày Hóa đơn, phần mềm đang tự lấy lên số hóa đơn là số tiếp theo sau số hóa đơn cuối cùng ở lần cấp gần nhất.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật Mẫu số/ký hiệu/Ngày hóa đơn cho tất cả học sinh.
 3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và in để lưu và in hóa đơn

Cấp chung số hóa đơn

Trường hợp kế toán muốn gộp chung nhiều đợt thu vào một hóa đơn, anh/chị thực hiện cấp chung số hóa đơn.

 1. Tích chọn một hoặc nhiều học sinh có đợt thu tương ứng cần cấp chung số hóa đơn. Nhấn Cấp chung số hóa đơn
 2. Phần mềm tự động lấy lên 1 số thông tin cấp phát và thông tin hoá đơn.

  • Anh/chị nhập Kí hiệu hóa đơn, Ngày Hóa đơn, phần mềm đang tự lấy lên số hóa đơn là số tiếp theo sau số hóa đơn cuối cùng ở lần cấp gần nhất.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật Mẫu số/ký hiệu/Ngày hóa đơn cho tất cả học sinh.
 3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và in để lưu và in hóa đơn

Cấp hóa đơn kèm bảng kê

Trường hợp kế toán muốn một hóa đơn cho nhiều khoản thu, anh/chị thực hiện cấp hóa đơn kèm bảng kê.

 1. Tích chọn các học sinh cần cấp hóa đơn, nhấn cấp hóa đơn kèm bảng kê
 2. Phần mềm tự động lấy lên 1 số thông tin cấp phát và thông tin hoá đơn.

  • Anh/chị nhập Kí hiệu hóa đơn, Ngày Hóa đơn, phần mềm đang tự lấy lên số hóa đơn là số tiếp theo sau số hóa đơn cuối cùng ở lần cấp gần nhất.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật Mẫu số/ký hiệu/Ngày hóa đơn cho tất cả học sinh.
 3. Nhấn Cấp hóa đơn
 4. Nhấn In hóa đơn/In hóa đơn kèm bảng kê để in hóa đơn vừa cấp

Xem hướng dẫn cấp hóa đơn tự in tại đây

 

Cập nhật 29/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ