1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101.01_29/10/2020
 5. Bổ sung Phiếu liên lạc (ảnh hưởng TT26.2020)

Bổ sung Phiếu liên lạc (ảnh hưởng TT26.2020)

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định:

 1. Quy định các môn học có điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyênđiểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳđiểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ.
 2. Cách tính điểm trung bình môn:
  ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck)/(SĐĐGtx + 5)
  TĐĐGtx : Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên

Phần mềm đáp ứng

 • Từ phiên bản R101.01: Bổ sung mẫu phiếu liên lạc (theo TT26/2020)

Các bước thực hiện:

 1. Sau khi giáo viên ghi nhận Tổng hợp kết quả học tập cho học sinh. Vào Học tập rèn luyện\Tổng hợp kết quả học tập. Chọn biểu tượng máy in\Phiếu liên lạc
 2. Trên tham số báo cáo Chọn mẫu, Ngày inIn theo (Khối, lớp) hay Học sinh.

  • Nếu không muốn hiển thị các điểm thành phần lên Phiếu liên lạc, tích chọn tại phần Không hiển thị các điểm thành phần
  • Nếu không muốn hiển thị thông tin xếp thứ của học sinh, tích chọn Không hiển thị thông tin xếp thứ.
 3. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 29/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ