1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101.01_29/10/2020
  5. Giáo vụ mong muốn in nhanh danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường để gửi Hiệu trưởng, PGD phê duyệt

Giáo vụ mong muốn in nhanh danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường để gửi Hiệu trưởng, PGD phê duyệt

  • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép in danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường.

Lưu ý: Trước khi  in danh sách học sinh lên lớp thẳng của toàn trường trong trường, anh/chị cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT)

  1. Vào Báo cáo/Đảm bảo chất lượng giáo dục/HS-BC31: Thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng
  2. Chọn Phạm vi in (Toàn trường, Khối, Lớp)
  3. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn in Danh sách học sinh lên lớp thẳng tại đây.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ