1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101.01_29/10/2020
  5. Phụ huynh, giáo viên mong muốn có thể tìm học sinh bằng mã SISAP mà không phải viết in hoa để không mất nhiều thao tác khi nhập trên điện thoại

Phụ huynh, giáo viên mong muốn có thể tìm học sinh bằng mã SISAP mà không phải viết in hoa để không mất nhiều thao tác khi nhập trên điện thoại

  • Trước phiên bản R101.01: Để dễ dàng phân biệt các học sinh với nhau trên phần mềm MISA QLTH, mỗi học sinh được cấp một mã SISAP khác nhau. Tuy nhiên mã này đang có chữ hoa, người dùng mất thêm thao tác để nhập.
  • Từ phiên bản R100.01: Thay đổi cách hiển thị mã SISAP trên các giao diện, danh sách chỉ bao gồm chữ thường và số (bỏ chữ in hoa)

Các bước thực hiện:

Thay đổi cách hiển thị mã SISAP trên các giao diện, danh sách chỉ gồm chữ thường và số.

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ