1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101.01_29/10/2020
  5. Kế toán muốn ghi nhanh số buổi sử dụng của các khoản thu hoàn trả khi học sinh đều sử dụng số buổi giống nhau của các khoản thu này

Kế toán muốn ghi nhanh số buổi sử dụng của các khoản thu hoàn trả khi học sinh đều sử dụng số buổi giống nhau của các khoản thu này

  • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép ghi nhanh số buổi sử dụng của các khoản thu hoàn trả khi học sinh đều sử dụng số buổi giống nhau của các khoản thu này.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Quản lý thu\Chốt đợt thu
  2. Nhấn vào biểu tượng tiện ích, chọn Sao chép số lượng thực tế
  3. Chọn Khoản thu sao chép
  4. Chọn khoản thu cần sao chép

Xem hướng dẫn Sao chép số lượng thực tế tại đây.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ