1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101.01_29/10/2020
 5. Kế toán mong muốn trên danh sách thu tiền có thông tin mã thống kê học sinh để dễ dàng tìm được học sinh cần thu tiền

Kế toán mong muốn trên danh sách thu tiền có thông tin mã thống kê học sinh để dễ dàng tìm được học sinh cần thu tiền

 • Trước phiên bản R101.01: Khi đến trường nộp tiền cho con, phụ huynh đọc thông tin lớp, mã học sinh để kế toán tìm con trên danh sách thu tiền đã in trước đó. Kế toán đã nhập mã học sinh vào phần mềm, tuy nhiên, phần mềm mặc định thông tin mã SISAP trên Danh sách thu tiền. Mã SISAP dài và khó nhớ gây khó khăn cho kế toán trong quá trình thu tiền
 • Từ phiên bản R101.01: Bổ sung tùy chọn in Mã Thống kê trên Danh sách thu tiền giúp kế toán nhanh chóng tìm được học sinh cần thu tiền.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Quản lý thu\Đợt thu, Chọn biểu tượng In, chọn Danh sách thu tiền
 2.  Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
 3. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 4. Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu) Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
 5. Tại mục Tùy chọn in tích chọn

  • Mã SISAP nếu muốn in mã SISAP lên Danh sách thu tiền.
  • Mã thống kê nếu muốn in mã thống kê lên Danh sách thu tiền.
 6. Để thiết lập hiển thị thông tin học sinh lên báo cáo, tích chọn In chi tiết học sinh

  • Mỗi lớp một danh sách
  • Hiển thị số chứng từ
  • Hiển thị học sinh không phải nộp
 7. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 8. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo.

Ngoài ra, anh/chị in Danh sách thu tiền tại màn hình Báo cáo Danh sách thu tiền

Xem hướng dẫn các bước in Danh sách thu tiền tại đây

Cập nhật 29/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ