1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101.01_29/10/2020
 5. Kế toán muốn bù trừ tiền hoàn trả tháng trước cho các khoản thu nếu tháng sau học sinh không đăng ký khoản thu hoàn trả đó nữa

Kế toán muốn bù trừ tiền hoàn trả tháng trước cho các khoản thu nếu tháng sau học sinh không đăng ký khoản thu hoàn trả đó nữa

 • Trước phiên bản R101.01: Tại nhà trường, tháng trước học sinh có phát sinh số tiền hoàn trả của tiền ăn bán trú,  tháng này học sinh không tiếp tục đăng ký tiền ăn bán trú. Kế toán thực hiện bù trừ tiền ăn bán trú còn dư tháng trước cho các khoản thu khác mà học sinh phải nộp trong tháng này. Tuy nhiên, trên phần mềm không lấy lên số tiền hoàn trả nếu tháng này học sinh không tiếp tục đăng ký khoản thu đó nữa hoặc có Số lượng đăng ký bằng 0.
 • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép bù trừ tiền hoàn trả tháng trước cho các khoản thu nếu tháng sau học sinh không đăng ký khoản thu hoàn trả đó nữa.

Các bước thực hiện:

Thiết lập hoàn trả

Anh/chị thực hiện thiết lập hoàn trả cho khoản thu không đăng ký.

Vào Tổng quan\Thiết lập chung\Thiết lập khác, tích chọn Áp dụng cho khoản thu không đăng ký

Hoặc vào Hệ thống\Thiết lập khác, tại mục thiết lập hoàn trả, tích chọn Áp dụng cho khoản thu không đăng ký

Ảnh hưởng
 1. Phần mềm hiển thị số tiền hoàn trả chưa sử dụng ở tháng trước tại ô Tiền hoàn trả
  • Lập đợt thu
  • Thu tiền
  • Lưu ý:
   • Số tiền hoàn trả tháng này chỉ được tối đa bằng Số phải thu của các khoản khác.
   • Số tiền chưa hoàn trả hết sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.
 2. Hiển thị số tiền phải thu của khoản thu đó là số âm
Cập nhật 29/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ