1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Trường phát sinh thêm khoản thu cần thu, làm sao để bổ sung vào đợt thu đã lập?

Trường phát sinh thêm khoản thu cần thu, làm sao để bổ sung vào đợt thu đã lập?

Để thực hiện thêm/xòa khoản thu vào đợt thu đã phát sinh thu tiền, anh/chị thực hiện như sau:

  1. Vào Quản lý thu\Đợt thu.
  2. Chọn đợt thu cần bổ sung khoản thu, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Cập nhật đợt thu.
  3. Nhấn Thực hiện tại mục Thay đổi khoản thu trong đợt thu để bổ sung/xóa bớt khoản thu trong đợt.
  4. Chọn Phạm vi áp dụng thay đổi khoản thu trong đợt thu: Toàn trường, cả khối hoặc từng lớp.
  5. Tích chọn những khoản thu cần thêm và bỏ tích chọn những khoản thu cần xóa khỏi đợt thu. Nhấn Đồng ý để cập nhật.

Lưu ý:

  1. Trường hợp cần bổ sung khoản thu mới chưa có trong danh sách, anh/chị thực hiện thêm khoản thu trong Danh sách khoản thu theo hướng dẫn tại đây.
  2. Trường hợp đã thêm khoản thu nhưng vẫn không hiển thị để chọn, anh/chị xem thêm hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ