1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tại sao đã khai báo hoàn trả trên phần Chốt đợt thu nhưng lập đợt thu tháng sau không cập nhật được số hoàn trả của tháng trước?

Tại sao đã khai báo hoàn trả trên phần Chốt đợt thu nhưng lập đợt thu tháng sau không cập nhật được số hoàn trả của tháng trước?

Trường hợp 1: Do chưa thiết lập sử dụng tiền tồn của khoản thu

 1. Vào Hệ thống/Thiết lập sử dụng tiền tồn của khoản thu.
 2. Thiết lập cách thức sử dụng tiền tồn của khoản thu học sinh đang đăng ký:

Trường hợp 2: Do tháng sau học sinh không tiếp tục đăng ký khoản thu này nữa hoặc học sinh đó chưa đăng ký khoản thu này

 • Nếu học sinh tháng trước đăng ký ăn mà tháng sau không đăng ký ăn nữa thì hoàn trả tại tháng sau sẽ không cập nhật.
  Anh/chị thực hiện vào Sổ phải thu, phải trả/ Ghi nhận hoàn trả, nhấn Ghi nhận hoàn trả để trả lại tiền thừa cho phụ huynh. Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nếu học sinh tháng sau vẫn đăng ký ăn nhưng quên tích đăng ký khoản thu:
  1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
  2. Kiểm tra học sinh đó đã đăng ký khoản thu mà anh/chị đang thắc mắc hay chưa. Trường hợp chưa đăng ký, tích chọn tại ô học sinh và khoản thu tương ứng.
   (Xem hướng dẫn đăng ký khoản thu tại đây)
  3. Sau khi hoàn tất, anh/chị vào Đợt thu, chọn Xem chi tiết,  nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Cập nhật đợt thu\Thay đổi chi tiết đợt thu để bổ sung học sinh và khoản thu học sinh đăng ký. (Xem hướng dẫn tại đây)

Trường hợp 3: Do anh chị chưa khóa sổ, chốt đợt thu trước.

Anh/chị thực hiện khóa sỏ chốt đợt thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Chốt đợt thu
 2. Chọn đợt thu và cập nhật số lượng sử dụng thực tế. Sau đó Chốt đợt thu.
Cập nhật 24/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ