1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Trường có quản lý bán trú, cuối tháng kế toán muốn chốt số buổi ăn/hoàn trả thì khai báo như thế nào?

Trường có quản lý bán trú, cuối tháng kế toán muốn chốt số buổi ăn/hoàn trả thì khai báo như thế nào?

Cách bước thực hiện

Bước 1: Trước khi Chốt đợt thu, anh/chị cần thực hiện Lập đợt thu rồi tiến hành Thu tiền.

Bước 2:

  • Vào Khoản thu\Quản lý thu\Chốt đợt thu.
  • Nhấn chọn đợt thu cần chốt số buổi ăn/hoàn trả, chọn Xem chi tiết.

Tại đây anh/chị có thể nhập số lượng hoàn trả, thực tế theo nhiều cách khác nhau:

Cách 1:

  • Anh/chị nhập trực tiếp ô SL thực tế hoặc SL tồn của từng học sinh tại từng khoản thu tương ứng.
  • Nhấn Lưu nháp hoặc Chốt đợt khi đã nhập xong dữ liệu cả lớp.

Cách 2:

Bước 3: Sau khi khai báo SL thực tế/SL tồn, phần mềm tự động cập nhật Tổng tiền tồn tại cột tương ứng.

Anh/chị có thể ghi nhận số tiền này để:

  • Sử dụng cho tháng tiếp theo: Khi lập đợt thu tháng sau, phần mềm tự động giảm trừ số tiền này cho học sinh.
  • Trả lại cho phụ huynh: bằng cách ghi nhận danh sách chi trả theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 07/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ