1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Tùy theo kế hoạch thu của nhà trường, kế toán muốn số lượng, đơn giá của các khoản thu là số nguyên hay có thể thu theo số lẻ

Tùy theo kế hoạch thu của nhà trường, kế toán muốn số lượng, đơn giá của các khoản thu là số nguyên hay có thể thu theo số lẻ

 • Từ phiên bản R101: Cho phép nhà trường thiết lập về chữ số thập phân sau dấu “,” với các thông tin Số lượng, Đơn giá, Số tiền

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Hệ Thống\Thiết lập định dạng số
 2. Thiết lập Số chữ số sau dấu phẩy của Hệ số tỉ lệ, Số lượng, Đơn giá, Số tiền
 3. Nhấn Lưu
 4. Lưu ý:
  • Ngăn cách hàng nghìn bằng dấu “.”, ngăn cách thập phân bằng dấu “,”
  • Các ví dụ sẽ thay đổi tương ứng khi thay đổi Số chữ số sau dấu phẩy giúp anh/chị dễ hình dung.

Xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập định dạng số tại đây

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ