1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn in được chứng từ thu tiền cho trường hợp phụ huynh nộp thừa tiền để phản ánh đúng số tiền thực thu

Kế toán mong muốn in được chứng từ thu tiền cho trường hợp phụ huynh nộp thừa tiền để phản ánh đúng số tiền thực thu

 • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép in chứng từ thu tiền trường hợp phụ huynh nộp thừa tiền để phản ánh đúng số tiền thực thu.

Các bước thực hiện:

Bổ sung trường trộn số tiền thừa vào chứng từ thu tiền

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách mẫu trộn
 2. Nhấn biểu tượng này để tải mẫu mẫu trên phần mềm
 3. Nhấn Tải trường trộn để tải về danh sách trường trộn từ phần mềm
 4. Thực hiện sao chép những trường cần thay đổi tại phần Trường trộn trên Danh sách trường trộn vào mẫu trộn vừa tải về.
  Ví dụ: Nếu muốn hiển thị Số tiền nộp thừa để phản ánh số tiền thực thu, tại phần Trường trộn trên Danh sách mẫu trộn vừa tải về  anh/chị copy ##tien_thua## sang dòng tương ứng theo nhu cầu trên mẫu trộn vừa tải về.
 5. Lưu mẫu trộn với một tên khác và thực hiện nhập khẩu vào phần mềm bằng cách thêm mới mẫu trộn

In chứng từ thu tiền

 1. Thu theo lớp
 2. Thu theo học sinh
Cập nhật 13/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ