1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn in mẫu biên lai mỗi học sinh 2 liên, 2 học sinh trên 1 tờ giấy A4 ngang
 1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R100.01
 5. Kế toán mong muốn in mẫu biên lai mỗi học sinh 2 liên, 2 học sinh trên 1 tờ giấy A4 ngang

Kế toán mong muốn in mẫu biên lai mỗi học sinh 2 liên, 2 học sinh trên 1 tờ giấy A4 ngang

 • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép in mẫu biên lai ỗi học sinh 2 liên, 2 học sinh trên 1 tờ giấy A4 ngang giúp đơn vị tiết kiệm giấy và dễ dàng đóng thành tập.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Thu tiền

In chứng từ thu tiền theo lớp

 1. Chọn lớp cần in chứng từ thu tiền
 2. Nhấn biểu tượng In\Chứng từ thu tiền
 3. Lựa chọn Đợt thu cần in, Phạm vi (Tất cả, Khối, Lớp),
  Mẫu in: Biên lai thu tiền dạng bảng (2 học sinh 2 liên A4 ngang)
 4. Trường hợp có học sinh trong đợt thu cần in không phải nộp tiền nhưng in chứng từ để xác nhận với phụ huynh, tích chọn In chứng từ cho những học sinh có số phải thu bằng 0
 5. Nhấn Đồng ý

In chứng từ thu tiền theo học sinh

 1. Chọn học sinh, đợt thu cần in chứng từ thu tiền
 2. Nhấn biểu tượng máy in
 3. Trường hợp có học sinh trong đợt thu cần in không phải nộp tiền nhưng cần in chứng từ để xác nhận với phụ huynh, tích chọn In chứng từ cho những học sinh có số phải thu bằng 0
 4. Lựa chọn mẫu cần in: Biên lai thu tiền dạng bảng (2 học sinh 2 liên A4 ngang)
 5. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 12/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ