1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101_15/10/2020
  5. Kế toán mong muốn nhanh chóng nhập trực tiếp số buổi ăn, buổi nghỉ của học sinh trên phần mềm

Kế toán mong muốn nhanh chóng nhập trực tiếp số buổi ăn, buổi nghỉ của học sinh trên phần mềm

  • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép nhập nhanh trực tiếp số buổi ăn, buổi nghỉ của học sinh trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\ Chốt đợt thu
  2. Lựa chọn nhập theo Hàng để nhập nhanh trực tiếp SL thực tế hoặc SL hoàn trả các khoản thu cho từng học sinh
  3. Lựa chọn nhập theo Cột để nhập nhanh trực tiếp SL thực tế hoặc SL hoàn trả theo từng khoản thu cho các học sinh.

Ngoài ra, anh/chị nhập nhanh cho nhiều học sinh có cùng SL thực tế phát sinh hoặc có cùng SL hoàn trả

Xem hướng dẫn Chốt đợt thu tại đây

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ