1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn có thông tin thời gian và địa điểm trên thông báo thu tiền để phụ huynh dễ dàng nộp tiền đúng lúc, đúng chỗ

Kế toán mong muốn có thông tin thời gian và địa điểm trên thông báo thu tiền để phụ huynh dễ dàng nộp tiền đúng lúc, đúng chỗ

 • Trước phiên bản R101: Phần mềm cho phép in thông báo thu tiền gửi phụ huynh có ghi thông tin thời gian, địa điểm. Tuy nhiên, kế toán phải mất thời gian sửa mẫu trộn để hiển thị thông tin thời gian, địa điểm cho từng đợt thu hoặc cho mỗi lần thay đổi thời gian thu. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian.
 • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép in thời gian và địa điểm trên thông báo thu tiền để phụ huynh dễ dàng nộp tiền đúng lúc, đúng chỗ.

Các bước thực hiện:

Bổ sung trường trộn ghi chú thông báo vào thông báo thu tiền

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách mẫu trộn
 2. Nhấn biểu tượng này để tải mẫu mẫu trên phần mềm
 3. Nhấn Tải trường trộn để tải về danh sách trường trộn từ phần mềm
 4. Thực hiện sao chép những trường cần thay đổi tại phần Trường trộn trên Danh sách trường trộn vào mẫu trộn vừa tải về.
  Ví dụ: Nếu muốn hiển thị Thời gian và địa điểm thu tiền để phụ huynh dễ dàng nộp tiền đúng lúc, đúng chỗ.  tại phần Trường trộn trên Danh sách mẫu trộn vừa tải về anh/chị copy ##tien_thua## sang dòng tương ứng theo nhu cầu trên mẫu trộn vừa tải về.
 5. Lưu mẫu trộn với một tên khác và thực hiện nhập khẩu vào phần mềm bằng cách thêm mới mẫu trộn

In thông báo thu tiền

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, nhấn biểu tượng máy in trên màn hình, thực hiện in Thông báo thu tiền với mẫu vừa thiết lập ở trên

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ