1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn thủ quỹ có thể thực hiện thu tiền trên phần mềm theo phạm vi được phân công

Kế toán mong muốn thủ quỹ có thể thực hiện thu tiền trên phần mềm theo phạm vi được phân công

 • Trước phiên bản R101: Nhà trường có 3 thủ quỹ phụ trách thu tiền của các khối, lớp đã phân công. Tuy nhiên trên phần mềm hiện nay chỉ có cho phép 1 tài khoản vào phân hệ khoản thu. Việc này khiến thủ quỹ không vào được phần mềm để thực hiện thu tiền và nếu xảy ra sai sót thì không quy trách nhiệm cho đúng người thực hiện.
 • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép thêm tài khoản người dùng phân hệ khoản thu vai trò thủ quỹ

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Nhấn Thêm tài khoản để thêm tài khoản người dùng phân hệ khoản thu.
 3. Khai báo thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Số điện thoại, Phòng ban, Email,
  Chọn Vai trò kế toán
  Lưu ý: Những thông tin đánh dấu sao màu đỏ là những thông tin bắt buộc khai báo.
 4. Nhấn Lưu

Xem hướng dẫn thêm tài khoản người dùng tại đây

Cập nhật 17/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ