1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Kế toán mong muốn tự động lấy thông tin số buổi hoàn trả từ bảng chấm ăn hàng ngày sang tính số tiền hoàn trả để không bị nhầm lẫn số liệu

Kế toán mong muốn tự động lấy thông tin số buổi hoàn trả từ bảng chấm ăn hàng ngày sang tính số tiền hoàn trả để không bị nhầm lẫn số liệu

 • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép lấy thông tin số buổi hoàn trả từ bảng chấm ăn hàng ngày sang tính số tiền hoàn trả để không bị nhầm lẫn số liệu.

Các bước thực hiện:

 • Sau khi thực hiện Ghi nhận số buổi sử dụng nhập bảng chấm ăn chi tiết đến từng ngày, kế toán lấy thông tin số buổi ăn, hoàn trả từ Ghi nhận số buổi sử dụng.
 • Vào Quản lý thu\Chốt đợt thu

Lấy từ ghi nhận số buổi sử dụng cho nhiều đợt thu

 1. Nhấn vào biểu tượng tiện ích, chọn Lấy ghi nhận từ số buổi sử dụng
 2. Phần mềm sẽ lấy số buổi sử dụng từ phần Ghi nhận số buổi sử dụng để làm số lượng thực tế của khoản thu cho tất cả các đợt thu chưa chốt và cho học sinh chưa hoàn trả.
 3. Chọn khoản thu cần lấy số buổi sử dụng
 4. Nhấn Đồng ý

Lấy từ ghi nhận số buổi sử dụng cho từng đợt thu

 1. Nhấn Xem chi tiết, chọn đợt thu cần lấy thông tin
 2. Nhấn vào biểu tượng tiện ích, chọn Lấy ghi nhận từ số buổi sử dụng
 3. Phần mềm sẽ lấy số buổi sử dụng từ phần Ghi nhận số buổi sử dụng để làm số lượng thực tế của khoản thu cho tất cả các đợt thu chưa chốt và cho học sinh chưa hoàn trả.
 4. Chọn khoản thu cần lấy số buổi sử dụng
 5. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn Chốt đợt thu tại đây

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ