1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R100
 5. Kế toán mong muốn thông tin người ký trên các báo cáo phù hợp với người ký tại đơn vị

Kế toán mong muốn thông tin người ký trên các báo cáo phù hợp với người ký tại đơn vị

 • Từ phiên bản R100: Phần mềm cho phép tùy chỉnh chân chữ ý tại tất cả các báo cáo trên phần mềm MISA QLTH – KHOẢN THU

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo, nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem vào báo cáo cần in
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo
 3. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
  • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào người ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo
  • Nhấn vào biểu tượng để thay đổi vị trí chữ ký
  • Nhấn Lấy lại mặc định để thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
  • Nhấn Đồng ý
 4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Anh chị thực hiện tương tự với những báo cáo khác.

Xem hướng dẫn lập các báo cáo trên phân hệ Khoản thu tại đây

Cập nhật 15/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ