1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử ?

Làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử ?

Để có thể xuất hóa đơn điện tử trên EMIS Khoản thu, Nhà trường vui lòng mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice theo hướng dẫn tại đây.

Sau khi hoàn tất, anh/chị thiết lập trên EMIS Khoản thu để xuất hóa đơn điện tử như sau:

Bước 1: Thiết lập sử dụng Hóa đơn điện tử

 • Vào Hệ thống\Thiết lập\Sử dụng hóa đơn, chứng từ.
 • Tích chọn Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và thiết lập các thông tin hiển thị trên hóa đơn điện tử.
 • Nhấn Lưu để lưu thông tin thiết lập sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm.

Bước 2: Kết nối phần mềm EMIS Khoản thu và MeInvoice

 • Vào Quản lý hóa đơn và đăng nhập thông tin tài khoản meInvoice: Mã số thuế, Số điện thoại hoặc email và Mật khẩu.
 • Nhấn Kết nối và nhập mã xác thực được gửi về thiết bị để hoàn tất kết nối hóa đơn điện tử.

Bước 3: Cài đặt công cụ ký điện tử

Chọn Thiết lập ký số để lựa chọn công cụ ký điện tử:

 • Anh/chị thực hiện cài đặt công cụ MISA KYSO trên máy tính đang đăng nhập theo hướng dẫn tại đây.
 • Hoặc cài đặt MISA eSign để tiến hành ký số từ xa ngay trên điện thoại theo hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Đăng kí mẫu Hóa đơn với cơ quan thuế.

Trường hợp đơn vị chưa đăng kí mẫu Hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế, anh/chị vui lòng đăng nhập vào trang App.meinvoice.vn và thực hiện Khởi tạo mẫu, đăng kí theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp đơn vị đã đăng kí Mẫu hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế đã được duyệt, anh/chị thực hiện tiếp bước 5.

Bước 5: Cấp hóa đơn

Vào Quản lý thu, thực hiện Lập đợt thu, Thu tiền, Cấp hóa đơn:

 1. Hướng dẫn lập đợt thu tại đây.
 2. Hướng dẫn Thu tiền tại đây.
 3. Hướng dẫn Cấp hóa đơn tại đây. 

Bước 6: Phát hành hóa đơn

 • Vào Quản lý hóa đơn\Danh sách hóa đơn
 • Lọc nhanh danh hóa đơn bằng các thông tin về Ngày hóa đơn, trạng thái, loại hóa đơn. Tích chọn học sinh và nhấn Phát hành.
 • Nhập Ngày phát hành hóa đơn và lựa chọn hình thức ký số đã thiết lập tại Bước 3, xác nhận Phát hành.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ