1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử ?

Làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử ?

Các bước thực hiện

TH1: Khách hàng đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice

Bước 1: Thiết lập sử dụng Hóa đơn điện tử

Vào Hệ thống/ Thiết lập/ Thiết lập khác/ Tích sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử/ Hoàn thành.

Bước 2: Kết nối Phần mềm QLTH và MeInvoice

Vào Quản lý hóa đơn/ Nhập thông tin tài khoản của phần mềm MeInvoice, nhấn Kết nối.

Bước 3: Cài đặt công cụ ký điện tử MISA KYSO

Anh/chị thực hiện cài đặt công cụ MISA KYSO trên máy tính đang đăng nhập theo hướng dẫn tại đây 

Bước 4: Đăng kí mẫu Hóa đơn với cơ quan thuế.

Trường hợp đơn vị chưa đăng kí mẫu Hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế, anh/chị vui lòng đăng nhập vào trang App.meinvoice.vn và thực hiện Khởi tạo mẫu, đăng kí theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp đơn vị đã đăng kí Mẫu hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế đã được duyệt, anh/chị thực hiện tiếp bước 5.

Bước 5: Cấp hóa đơn

Vào Quản lý thu/ Thực hiện Lập đợt thu, Thu tiền, Cấp hóa đơn:

  1. Hướng dẫn lập đợt thu tại đây.
  2. Hướng dẫn Thu tiền tại đây.
  3. Hướng dẫn Cấp hóa đơn tại đây. 

Bước 6: Phát hành hóa đơn

Vào Quản lý hóa đơn/ Danh sách hóa đơn/ Lọc các thông tin về Ngày hóa đơn, trạng thái, tích chọn từng học sinh hoặc tích chọn tất cả/ nhấn Phát hành

Lưu ý: Khi nhấn phát hành xuất hiện bảng thông tin như ảnh, anh/chị điền lại Ngày phát hành giống với ngày hóa đơn, sau đó nhấn Phát hành.

TH2: Khách hàng chưa có tài khoản phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice

Bước 1: Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice tại đây

Sau đó thực hiện các bước tiếp theo giống như Trường hợp 1.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ