1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99
 5. Kế toán mong muốn có thể thu trước tiền nhiều tháng để đáp ứng nhu cầu nộp tiền luôn cả năm của phụ huynh học sinh

Kế toán mong muốn có thể thu trước tiền nhiều tháng để đáp ứng nhu cầu nộp tiền luôn cả năm của phụ huynh học sinh

 • Từ phiên bản R99: Cho phép kế toán thu tiền trước nhiều tháng để đáp ứng nhu cầu nộp tiền luôn cả năm của phụ huynh học sinh

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Thu tiền\Thu theo học sinh
 2. Nhập Tên, Lớp hoặc Mã SISAP của học sinh cần thu tiền, chọn học sinh. Chọn học sinh trong danh sách.
 3. Chọn đợt thu cần thu của học sinh đó. Nhấn Thu chi tiết để thực hiện thu chi tiết từng khoản thu.
 4. Phần mềm hiển thị màn hình thu tiền chi tiết: chọn khoản thu trên danh sách.
  • Nếu phụ huynh chỉ nộp một phần tiền thì anh chị nhập lại số thực thu, phần mềm tự đông tính lại số tiền phải thu.
  • Nếu phụ huynh nộp số tiền nhiều hơn số phải nộp thì anh chị nhập số tiề phụ huynh đóng tại mục Số tiền. Phần mềm tự động sinh số dư cuối kỳ ngay trên phần mềm.
  • Nếu  tháng trước phụ huynh nộp thừa nhiều hơn cả số phải nộp tháng này thì tháng này phụ huynh không cần nộp nữa, cho phép bỏ trống ô số tiền
 5. Phần mềm mặc định Hình thức thu theo hình thức thu anh/chị thiết lập từ trước tuy nhiên anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa nếu cần.
  Đối với hình thức thu chuyển khoản, anh/chị lựa chọn ngân hàng nhà trường sử dụng thu tiền.
 6. Nhập ghi chú (nếu có)
 7. Nhấn Lưu
 8. Trong trường hợp chọn Thu tiền thì phần mềm sẽ thực hiện xác nhận thu tiền luôn mà không hiển thị chi tiết các khoản thu.

Xem chi tiết hướng dẫn thu tiền tại đây

Cập nhật 03/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ