Đăng ký khoản thu tự nguyện

Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận danh sách học sinh đăng ký các khoản thu tự nguyện.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
 2. Tại đây phần mềm đã tự động lấy lên danh sách học sinh và danh sách các khoản thu tự nguyện mà anh chị đã khai báo tại màn hình Danh sách khoản thu:

I. Đăng ký khoản thu

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

Cách 1: Đăng ký cho từng học sinh, khoản thu
Cách 1: Đăng kí cho từng học sinh, khoản thu.
 1. Trường hợp các học sinh đăng ký những khoản thu khác nhau, anh/chị thực hiện đăng ký như sau:
  • Nhấn Xem theo: Chi tiết.
  • Anh/chị chọn Phạm vi: Toàn trường; Khối; Lớp và lọc nhanh danh sách học sinh qua Trạng thái: Tất cả; Học sinh chưa đăng ký; Học sinh đã đăng ký.
  • Để đăng ký khoản thu, anh/chị tích chọn khoản thu tương ứng muốn đăng ký tại từng dòng tên học sinh.
  • Nhấn Lưu. 
 2. Trường hợp các học sinh đăng ký những khoản thu giống nhau, anh/chị thực hiện đăng ký nhanh trên màn hình tổng hợp.
  • Nhấn Xem theo Tổng hợp, tại đây anh/chị theo dõi được tất cả khoản thu và số lượng đăng ký ở mỗi khoản thu tại từng lớp.
  • Nhấn chọn tiêu đề cột khoản thu cần đăng ký lại.
  • Chọn Phạm vi (theo Khối; Lớp) và tích chọn Khối/lớp áp dụng theo phạm vi đã chọn.
  • Chọn Đăng ký hoặc Bỏ đăng ký khoản thu.
  • Hoặc anh/chị cũng có thể nhấn vào số lượng đăng ký của từng lớp theo khoản thu. Nhấn vào cột tiêu đề khoản thu để chọn đăng ký/bỏ đăng ký cả cột cho tất cả học sinh của lớp.
 3. Anh/chị có thể hủy đăng ký khoản thu cho học sinh bằng cách:
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại học sinh nào thì hủy toàn bộ đăng ký khoản thu học sinh đó.
  • Hoặc bỏ tích chọn tại cột khoản thu cần hủy đăng ký tương ứng với học sinh.
  • Nhấn Lưu để hoàn tất xóa đăng ký khoản thu cho học sinh.
Cách 2: Đăng ký/Hủy đăng ký hàng loạt cho cả Lớp/Khối
Cách 2: Đăng ký/Hủy đăng ký hàng loạt cho cả Lớp/Khối
 • Chọn Phạm vi: Khối, lớp, nhóm tuổi và lọc nhanh trạng thái đăng ký để lấy danh sách học sinh.
 • Tích chọn khoản thu cần đăng ký/hủy đăng ký hàng loạt.
 • Nhấn vào tiêu đề cột khoản thu cần đăng ký, nhấn Chọn cả cột để đăng ký nhanh hoặc Bỏ chọn cả cột để hủy đăng ký khoản thu đó cho hàng loạt học sinh.
 • Nhấn Lưu để lưu thông tin khoản thu đăng ký.
Cách 3: Nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu
Cách 3: Nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu

Anh/chị có thể nhập khẩu danh sách học sinh đăng ký khoản thu đang quản lý vào phần mềm để tiện theo dõi.

 1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu, chọn Nhập khẩu.
 2. Thiết lập các điều kiện để tải tệp mẫu excel do phần mềm cung cấp.

  • Chọn tệp nhập khẩu theo Mỗi lớp 1 sheet hoặc Tất cả HS 1 sheet tùy thuộc vào tệp excel của đơn vị.
  • Chọn Phạm vi nhập khẩu dữ liệu (Toàn trường; Khối; Lớp).
  • Nhấn Tải tệp mẫu.
 3. Thực hiện tích đăng kí trên tệp mẫu vừa tải về.
 4. Nhấn chọn để tải lên tệp excel đã điền dữ liệu ở bước 3, chọn sheet dữ liệu cần nhập khẩu (nếu cần)
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ.
 6. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.

Lưu ý: Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ. Sau đó thực hiện chỉnh sửa lại và nhập khẩu lại vào phần mềm.

Cách 4: Sao chép đăng ký
Cách 4: Sao chép đăng ký

Giúp kế toán nhanh chóng sao chép các khoản thu được đăng ký từ năm học trước hoặc các khoản thu đăng ký cùng nhau.

 1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu, chọn Sao chép.
 2. Chọn cách thức sao chép và thiết lập các thông tin để sao chép khoản thu:
  Trường hợp 1: Chọn sao chép Từ khoản thu sang khoản thu

  • Chọn Phạm vi sao chép đăng ký khoản thu: Toàn trường; Khối; Lớp.
  • Chọn khoản thu muốn sao chép.
  • Chọn khoản thu cần sao chép đến.
  • Nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: Sao chép Từ năm học trước

 • Chọn Phạm vi cần sao chép: Toàn trường; Khối; Lớp.
 • Tích chọn khoản thu muốn sao chép từ năm học cũ lên năm học mới.
 • Nhấn Đồng ý.

II. In danh sách đăng ký khoản thu

Anh/chị có thể in danh sách đăng ký khoản thu để gửi cho giáo viên đăng ký/sửa đăng ký từng tháng.

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
 2. Nhấn vào biểu tượng máy in để in danh sách đăng ký.
 3. Khai báo các tham số trên danh sách:

  • In theo: Lớp hoặc Học sinh.
  • Phạm vi: Lựa chọn phạm vi anh/chị muốn in danh sách: Toàn trường/Khối/Lớp.
  • Chọn Xem theo: Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu và chọn khoản thu/nhóm khoản thu muốn in.
 4. Nhấn Đồng ý.

Câu hỏi thường gặp

 1. Muốn có danh sách đăng ký để gửi cho giáo viên đăng ký/sửa đăng ký từng tháng thì làm thế nào?
 2. Nhà trường muốn đăng ký nhanh cho cả khối/lớp thì làm thế nào?

Xem thêm câu hỏi thường gặp tại đây.

Cập nhật 23/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ