Đăng ký khoản thu tự nguyện

Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận danh sách học sinh đăng ký các khoản thu tự nguyện.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
 2. Tại đây phần mềm đã tự động lấy lên danh sách học sinh và danh sách các khoản thu tự nguyện mà anh chị đã khai báo tại màn hình Danh sách khoản thu:

I. Đăng ký khoản thu

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

1. Đăng ký cho từng học sinh, khoản thu
1. Đăng ký cho từng học sinh, khoản thu.

Trường hợp các học sinh đăng ký những khoản thu khác nhau, anh/chị thực hiện đăng ký như sau:

 • Nhấn Xem theo: Chi tiết học sinh.
 • Anh/chị có thể chọn Phạm vi (Toàn trường; Khối; Lớp); lọc nhanh danh sách học sinh qua Trạng thái (Tất cả; Học sinh chưa đăng ký; Học sinh đã đăng ký) và tích chọn khoản thu muốn đăng ký trong danh sách.
 • Để đăng ký khoản thu, anh/chị tích chọn khoản thu tương ứng muốn đăng ký tại từng dòng tên học sinh. Nhấn Lưu.
2. Đăng ký cho cả Lớp/Khối
2. Đăng ký cho cả Lớp/Khối

Với những khoản thu tự nguyện hầu hết học sinh đều đăng ký như: Tiền ăn bán trú, Chăm sóc bán trú,… kế toán có thể nhanh chóng ghi nhận đăng ký cho những khoản thu đó như sau

Cách 1: Xem theo Chi tiết học sinh

 • Chọn Xem theo: Chi tiết học sinh.
 • Chọn Phạm vi: Khối, lớp, nhóm tuổi và lọc nhanh trạng thái đăng ký để lấy danh sách học sinh.
 • Tích chọn khoản thu cần đăng ký/hủy đăng ký hàng loạt.
 • Nhấn vào tiêu đề cột khoản thu cần đăng ký, nhấn Chọn cả cột để đăng ký nhanh hoặc Bỏ chọn cả cột để hủy đăng ký khoản thu đó cho hàng loạt học sinh.
 • Nhấn Lưu để lưu thông tin khoản thu đăng ký.

Cách 2: Xem theo Toàn trường

 • Chọn Xem theo Toàn trường. Tại đây anh/chị theo dõi được tất cả khoản thu và số lượng đăng ký ở mỗi khoản thu tại từng lớp.
 • Nhấn chọn tiêu đề cột khoản thu cần đăng ký lại.
  • Chọn Phạm vi (theo Khối; Lớp) và tích chọn Khối/lớp áp dụng theo phạm vi đã chọn.
  • Chọn Đăng ký hoặc Bỏ đăng ký khoản thu.
 • Hoặc anh/chị cũng có thể nhấn vào số lượng đăng ký của từng lớp theo khoản thu. Nhấn vào cột tiêu đề khoản thu để chọn đăng ký/bỏ đăng ký cả cột cho tất cả học sinh của lớp.
3. Nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu
3. Nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu

Anh/chị có thể nhập khẩu nhanh danh sách học sinh đăng ký khoản thu đang quản lý vào phần mềm để tiện theo dõi.

 • Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu, chọn Nhập khẩu.
 • Thiết lập các điều kiện để tải tệp mẫu excel do phần mềm cung cấp.

  • Chọn tệp nhập khẩu theo Mỗi lớp 1 sheet hoặc Tất cả HS 1 sheet tùy thuộc vào tệp excel của đơn vị.
  • Chọn Phạm vi nhập khẩu dữ liệu (Toàn trường; Khối; Lớp).
  • Nhấn Tải tệp mẫu.
 • Thực hiện tích đăng ký trên tệp mẫu vừa tải về.
 • Nhấn chọn để tải lên tệp excel đã điền dữ liệu ở bước 3, chọn sheet dữ liệu cần nhập khẩu (nếu cần)
 • Nhấn Tiếp tục, phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ.

  • Với bản ghi Không hợp lệ: Anh/chị tải về máy để kiểm tra, chỉnh sửa và nhập khẩu lại vào phần mềm.
  • Với bản ghi Hợp lệ: Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.
4. Xuất khẩu danh sách đăng ký khoản thu
4. Xuất khẩu danh sách đăng ký khoản thu
 • Khi muốn xác nhận danh sách đăng ký khoản thu của học sinh, Kế toán có thể chọn Xuất khẩu. 
 • Tùy chọn in Mỗi lớp 1 sheet hoặc Toàn trường 1 sheet, chọn phạm vi muốn in danh sách đăng ký khoản thu.
 • Nhấn Xuất khẩu.
5. Sao chép đăng ký
5. Sao chép đăng ký

Giúp kế toán nhanh chóng sao chép các khoản thu được đăng ký từ năm học trước hoặc các khoản thu đăng ký cùng nhau.

 • Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu, chọn Sao chép.
 • Chọn cách thức sao chép và thiết lập các thông tin để sao chép khoản thu:
  Trường hợp 1: Chọn sao chép Từ khoản thu sang khoản thu

  • Chọn Phạm vi sao chép đăng ký khoản thu: Toàn trường; Khối; Lớp.
  • Chọn khoản thu muốn sao chép.
  • Chọn khoản thu cần sao chép đến.
  • Nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: Sao chép Từ năm học trước

 • Chọn Phạm vi cần sao chép: Toàn trường; Khối; Lớp.
 • Tích chọn khoản thu muốn sao chép từ năm học cũ lên năm học mới.
 • Nhấn Đồng ý.

II. Hủy đăng ký khoản thu

1. Hủy từng học sinh
 • Chọn Xem theo Chi tiết học sinh.
 • Tại học sinh cần hủy đăng ký khoản thu, bỏ tích chọn tại khoản thu tương ứng.
 • Nhấn Lưu.
2. Hủy hàng loạt học sinh
 • Nếu đang ở chế độ Xem theo Chi tiết học sinh:
  • Nhấn vào tiêu đề khoản thu, chọn Bỏ chọn cả cột để hủy đăng ký khoản thu đó cho tất cả học sinh trong danh sách.
  • Nhấn Lưu để cập nhật thay đổi.
 • Nếu đang ở chế độ Xem theo Toàn trường:
  • Nhấn vào tiêu đề khoản thu, chọn phạm vi muốn hủy đăng ký khoản thu (Theo Khối/Theo lớp), chọn Khối/Lớp tương ứng.
  • Chọn Bỏ đăng ký.

III. In danh sách đăng ký khoản thu

Anh/chị có thể in danh sách đăng ký khoản thu để gửi cho giáo viên đăng ký/sửa đăng ký từng tháng.

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
 2. Nhấn vào biểu tượng máy in để in danh sách đăng ký.
 3. Khai báo các tham số trên danh sách:

  • In theo: Lớp hoặc Học sinh.
  • Phạm vi: Lựa chọn phạm vi anh/chị muốn in danh sách: Toàn trường/Khối/Lớp.
  • Chọn Xem theo: Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu và chọn khoản thu/nhóm khoản thu muốn in.
 4. Nhấn Đồng ý.

Câu hỏi thường gặp

 1. Muốn có danh sách đăng ký để gửi cho giáo viên đăng ký/sửa đăng ký từng tháng thì làm thế nào?
 2. Nhà trường muốn đăng ký nhanh cho cả khối/lớp thì làm thế nào?

Xem thêm câu hỏi thường gặp tại đây.

Cập nhật 14/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ