Đăng ký khoản thu tự nguyện

Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận danh sách học sinh đăng ký các khoản thu tự nguyện.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu
 2. Tại đây phần mềm đã tự động lấy lên danh sách học sinh và danh sách các khoản thu tự nguyện mà anh chị đã khai báo tại màn hình Danh sách khoản thu:

I. Đăng ký khoản thu

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

Cách 1: Đăng ký cho từng học sinh, khoản thu
Cách 1: Đăng kí cho từng học sinh, khoản thu.
 1. Trường hợp theo phạm vi anh/chị chọn (Toàn trường, khối, lớp), các học sinh đăng ký các khoản thu không giống nhau, anh/chị thực hiện đăng ký trên màn hình chi tiết.
  • Nhấn xem theo chi tiết
  • Để đăng ký khoản thu, anh/chị tích chọn vào ô học sinh và phân loại khoản thu.
  • Nhấn Lưu
   Lưu ý: Tích vào tiêu đề cột phân loại Khoản thu cần đăng kí, nhấn Chọn cả cột để đăng ký nhanh hoặc Bỏ chọn cả cột để hủy đăng ký phân loại khoản thu đó.
   Anh/chị cũng có thể đăng ký từng khoản thu theo khối/lớp hoặc nhóm tuổi.
 2. Trường hợp theo phạm vi anh/chị chọn (Toàn trường, khối, lớp), các học sinh đăng ký những khoản thu giống nhau, anh/chị thực hiện đăng ký nhanh trên màn hình tổng hợp.
  • Nhấn Xem theo Tổng hợp, tại đây anh/chị theo dõi được tất cả khoản thu trong đợt thu này và số lượng đăng ký ở mỗi khoản thu tại từng lớp là bao nhiêu.
  • Tích chọn tiêu đề cột phân loại khoản thu cần đăng ký lại. Tích chọn trạng thái đăng ký/bỏ đăng ký, chọn Phạm vi áp dụng.
  • Tích chọn Khối/Lớp theo áp dụng theo phạm vi đã chọn. Nhấn Áp dụng
  • Ngoài ra anh/chị cũng có thể nhấn vào số lượng đăng ký của từng lớp theo khoản thu để thực hiện đăng ký khoản thu đó tại lớp đã chọn (thực hiện tương tự như đăng ký trên màn hình chi tiết)
 3. Anh/chị có thể hủy đăng ký khoản thu bằng cách:
  • Nhấn vào biểu tượng “thùng rác” tại học sinh nào thì hủy toàn bộ đăng ký khoản thu học sinh đó
  • Hoặc bỏ tích chọn tại cột khoản thu cần hủy đăng ký tương ứng với học sinh
Cách 2: Đăng ký/Hủy đăng ký hàng loạt cho cả Lớp/Khối
Cách 2: Đăng ký/Hủy đăng ký hàng loạt cho cả Lớp/Khối
 • Dưới mục Đăng ký khoản thu, tích chọn Khoản thu/Khối, lớp, nhóm tuổi/Trạng thái đăng ký đăng kí/hủy đăng ký hàng loạt.
 • Tích vào tiêu đề cột Khoản thu cần đăng kí, nhấn Chọn cả cột để đăng ký nhanh hoặc Bỏ chọn cả cột để hủy đăng ký khoản thu đó.
Cách 3: Nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu
Cách 3: Nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu

Anh/chị có thể đưa danh sách học sinh đăng ký khoản thu đang quản lý vào phần mềm để theo dõi.

 1. Trên giao diện đăng kí khoản thu, nhấn Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách đăng ký khoản thu do phần mềm cung cấp. Tích chọn các điều kiện tệp mẫu:

  • Mỗi lớp 1 sheet hoặc Tất cả HS 1 sheet tùy thuộc vào tệp excel của đơn vị
  • Chọn Phạm vi nhập khẩu dữ liệu
  • Nhấn Tải tệp mẫu
 3. Thực hiện tích đăng kí trên tệp mẫu vừa tải về => Lưu lại tệp.
 4. Trên giao diện nhập khẩu ở phần mềm, nhấn Chọn tệp excel đã điền dữ liệu đăng kí ở bước 3, chọn sheet dữ liệu cần nhập khẩu.
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 6. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 7. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ. Sau đó thực hiện chỉnh sửa lại, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.
Cách 4: Sao chép đăng ký
Cách 4: Sao chép đăng ký

Giúp kế toán nhanh chóng đăng ký các khoản thu đăng ký cùng nhau. Ví dụ: tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc bán trú

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu
 2. Chọn Xem theo Tổng hợp\Sao chép
  • Chọn Phạm vi sao chép đăng ký khoản thu.
  • Chọn khoản thu sao chép
  • Chọn khoản thu cần sao chép
 3. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động sao chép danh sách học sinh đăng ký khoản thu từ khoản thu sao chép sang khoản thu cần sao chép.

II. In danh sách đăng ký khoản thu

Anh/chị có thể in danh sách đăng ký khoản thu để gửi cho giáo viên đăng ký/sửa đăng ký từng tháng.

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu
 2. Nhấn vào biểu tượng “máy in” để in danh sách đăng ký.
 3. Khai báo các tham số trên danh sách
  • Phạm vi: Lựa chọn phạm vi anh/chị muốn in danh sách Toàn trường/Khối/Lớp
  • Chọn mẫu in danh sách đăng ký: Tổng hợp (danh sách đăng ký trên màn hình tổng hợp), Chi tiết (danh sách đăng ký trên màn hình đăng ký chi tiết)
   Đối với mẫu tổng hợp, anh/chị lựa chọn Xem theo: Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu và chọn khoản thu/nhóm khoản thu muốn in.
 4. Nhấn Đồng ý

Câu hỏi thường gặp

 1. Muốn có danh sách đăng ký để gửi cho giáo viên đăng ký/sửa đăng ký từng tháng thì làm thế nào?
 2. Nhà trường muốn đăng ký nhanh cho cả khối/lớp thì làm thế nào?

Xem thêm câu hỏi thường gặp tại đây.

Cập nhật 07/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ