1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R95
 5. Giáo viên không muốn tổng kết điểm học kỳ cho học sinh chuyển trường khi chưa có đủ con điểm

Giáo viên không muốn tổng kết điểm học kỳ cho học sinh chuyển trường khi chưa có đủ con điểm

 • Trước phiên bản R95:Trường có học sinh chuyển đi trong kỳ (chưa có đủ các con điểm thành phần) thì khi thực hiện tổng hợp kết quả học tập, phần mềm sẽ tự động tính ra điểm tổng kết của em học sinh đó. Việc làm này khiến khi in bảng tổng kết xếp loại học lực và tính tỷ lệ học lực của học sinh trong lớp/trường sẽ không chính xác.
 • Từ phiên bản R95: Khi học sinh chuyển trường mà chưa có đầy đủ các con điểm của học sinh thì không tính ra điểm tổng kết của học sinh đó và không lấy kết quả đó lên các báo cáo liên quan.

Chi tiết các bước thực hiện:

 • Vào Hồ sơ\ Biến động, thực hiện ghi nhận biến động học sinh.
 • Bỏ tích chọn Tổng kết kết quả cuối kỳ/cuối năm để không tính ra điểm tổng kết của học sinh đó và không lấy lên các báo cáo liên quan.
 • Nhấn Lưu
 • Trên Bảng tổng hợp kết quả học tậpSổ ghi điểm cá nhân sẽ không tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm.
 • Lưu ý:
 • Chi tiết các bước ghi nhận biến động học sinh xem tại đây.
Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ