Báo cáo thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ, anh/chị cần thực hiện nhập điểm kiểm tra học kỳ các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn tại Sổ điểm cá nhân

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
  2. Lựa chọn Thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để thiết lập, điều chỉnh các tham số trên báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý

Lưu ý: tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

  • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
  • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 29/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ