Muốn xem các hoạt động trong ngày của con thì làm thế nào?

Sau khi đăng nhập ứng dụng SISAP chạm vào ảnh đại diện trên thanh Menu để chuyển đến trang Thông tin con.

  1. Tại màn hình Thông tin con của ứng dụng anh/chị có thể theo dõi nhanh thông tin về hoạt động trong ngày của con.
    Lưu ý: Chọn Xem kế hoạch học tập của bé để xem thông tin hoạt động trong tuần của con em mình.
  2. Hoặc chọn mục Hoạt động, sau khi giáo viên thực hiện lên kế hoạch hoạt động tuần, phụ huynh sẽ thấy các hoạt động trong ngày của con mình trong tuần.
  3. Chọn vào ngày bất kỳ khi muốn xem hoạt động trong tuần của con
    Lưu ý:  Ngày được đánh dấu chấm đỏ là ngày có lịch nghỉ lễ tại trường
Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ