Phụ huynh theo dõi thực đơn hàng ngày của con

Mục đích: Giúp phụ huynh theo dõi thực đơn hàng ngày của con trong cả tuần.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại Thông tin con, vào Thực đơn.
  2. Nhấn chọn từng ngày để xem thực đơn tương ứng của con trong ngày.
  3. Trường hợp giáo viên gửi kèm hình ảnh món ăn, anh/chị nhấn chọn để xem chi tiết.
Cập nhật 26/10/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ