Phụ huynh muốn xem thông tin về thực đơn của con thì làm như thế nào?

Phụ huynh có thể theo dõi thực đơn trong ngày của con trên ứng dụng SISAP Phụ huynh:

  1. Sau khi đăng nhập vào SISAP, chọn Thực đơn để theo dõi thông tin thực đơn hàng ngày của con.
  2. Nhấn vào ngày tương ứng để xem thông tin thực đơn các ngày trong tuần của con.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ