Phụ huynh theo dõi thực đơn hàng ngày của con

Mục đích: Giúp phụ huynh theo dõi thực đơn hàng ngày của con trong cả tuần.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại Thông tin con, vào Thực đơn.
  2. Nhấn chọn từng ngày để xem thực đơn tương ứng của con trong ngày.
Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ