1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R94
 5. Giáo viên muốn xét khen thưởng cho học sinh theo 1 số danh hiệu của nhà trường

Giáo viên muốn xét khen thưởng cho học sinh theo 1 số danh hiệu của nhà trường

Giáo viên có thể dễ dàng xét khen thưởng cho học sinh theo 1 số danh hiệu của nhà trường

Các bước thực hiện:

 • Trước phiên bản R94: tại bước Đánh giá kết quả cuối học kỳ I, cả năm đã ghi nhận được danh hiệu của từng học sinh tuy nhiên ghi nhận đang được để dưới dạng giáo viên tự nhập nội dung. Trường hợp nhiều danh hiệu giống nhau thì đang phải nhập lại nhiều lần
 • Từ phiên bản R94: bổ sung vào danh mục khen thưởng trong mẫu nhận xét 2 danh hiệu: Sao sáng và Công dân văn minh để khi thực hiện đánh giá học kỳ cho phép chọn nhanh được danh hiệu khen thưởng từ danh mục mang theo.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Vào Danh mục\Mẫu nhận xét, phần mềm bổ sung vào danh mục khen thưởng 2 mẫu danh hiệu và Sao sángCông dân văn minh. Anh/chị có thể tự thêm mẫu nhận xét theo đúng thực tế tại đơn vị của mình.
 2. Vào Học tập rèn luyện\Đánh giá
 3. Tại mục Nội dung khen thưởng, anh/chị có thể chọn nhanh được danh hiệu khen thưởng từ danh mục mang theo
  Chi tiết các bước hướng dẫn đánh giá học tập cho học sinh anh/chị theo dõi tại đây.
Cập nhật 23/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ