1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Cuối học kỳ tôi muốn đánh giá học sinh sao cho phù hợp với các nhận xét trong quá trình học tập thì làm thế nào?

Cuối học kỳ tôi muốn đánh giá học sinh sao cho phù hợp với các nhận xét trong quá trình học tập thì làm thế nào?

Nội dung

Trả lời

Để kết quả đánh giá cuối học kỳ chính xác, phù hợp với quá trình học tập, rèn luyện xuyên suốt cả kỳ của học sinh, thầy cô có thể xem bảng tổng hợp nhận xét của học sinh như sau:

  1. Vào Học tập rèn luyện\Nhận xét.
  2. Nhấn vào dấu ba chấm, chọn In bảng tổng hợp nhận xét.
  3. Khai báo tham số bằng cách chọn vào dấu mũi tên: Học kỳ (Học kỳ I/Học kỳ II/Cả năm); Lớp. Nhấn Đồng ý.
  4. Phần mềm tổng hợp toàn bộ nội dung nhận xét trong kỳ về từng học sinh để thầy cô tham khảo. Thầy cô có thể in hoặc tải bảng này về máy.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ