1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Thiết lập chương trình học các môn chỉ giảng dạy trong Học kỳ I hoặc Học kỳ II như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Thiết lập chương trình học các môn chỉ giảng dạy trong Học kỳ I hoặc Học kỳ II như thế nào?

Thiết lập chương trình học các môn chỉ giảng dạy trong Học kỳ I hoặc Học kỳ II như thế nào?

Đối với các môn học chỉ giảng dạy trong Học kỳ I hoặc Học kỳ II, khi thiết lập Chương trình học, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

 1. Vào Giảng dạy\Chương trình học.
 2. Chọn phạm vi theo Khối lớp, Lớp.
 3. Tại cột Thời gian học của môn học cần thiết lập, nhấn vào dấu mũi tên. Chọn thời gian tương ứng (Học kỳ I/Học kỳ II/Cả năm).
 4. Nhấn Lưu.

Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ