Nhóm dinh dưỡng

Giúp hiệu phó phụ trách dinh dưỡng xác định mức năng lượng theo từng bữa ăn của học sinh chi tiết theo từng lứa tuổi.

 1. Chọn menu Bán trú\Nhóm dinh dưỡng
 2. Chương trình đã thiết lập sẵn 2 nhóm dinh dưỡng mang đi là nhóm Nhà trẻ và nhóm Mẫu giáo có thiết lập sẵn định mức năng lượng theo Thông tư 17/2009 của Bộ Giáo dục khuyến nghị mức năng lượng, tỷ lệ dưỡng chất của từng lứa tuổi.
  3. Khi muốn thay đổi định mức năng lượng này, anh/chị thực hiện như sau:

  • Chọn Nhóm dinh dưỡng.
  • Thực hiện sửa đổi thông tin.
  • Nhấn Lưu.
  • Trong trường hợp anh/chị muốn thêm nhóm dinh dưỡng ngoài thiết lập phần mềm mang đi thì nhấn Thêm nhóm.
  • Sau đó nhập các thông tin chi tiết như:
   • Tên nhóm
   • Nhóm dinh dưỡng
   • Nhóm độ tuổi áp dụng
   • Tích chọn bữa ăn áp dụng
   • Định mức năng lượng và Tỷ lệ dưỡng chất cần thiết
   • Nhấn Lưu

Trường hợp không áp dụng nhóm dinh dưỡng nữa thì anh/chị tích chọn tại phần Không sử dụng. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Mỗi 1 nhóm độ tuổi chỉ được tồn tại duy nhất 1 nhóm dinh dưỡng

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ