Món ăn/Thực phẩm

Món ăn

  1. Vào Bán trú\Món ăn/Thực phẩm, chọn Món ăn,
  2. Phần mềm đã cung cấp sẵn danh sách món ăn
  3. Trường hợp muốn bổ sung thêm món ăn/thực phẩm sử dụng để lập thực đơn, anh/chị nhấn Thêm món ăn. Khai báo thông tin chi tiết thực phẩm của món ăn.
  4. Nhấn Lưu.

Toàn bộ món ăn đã khai báo tại đây, sẽ được sử dụng khi thực hiện tính toán cho thực đơn của từng nhóm dinh dưỡng  

Thực phẩm

  1. Vào Bán trú\Món ăn/Thực phẩm, chọn Thực phẩm.
  2. Phần mềm đã cung cấp sẵn danh sách thực phẩm
  3. Trường hợp muốn bổ sung thêm thực phẩm sử dụng để lập thực đơn, anh/chị nhấn Thêm thực phẩm. Khai báo thông tin về thực phẩm
  4. Nhấn Lưu.

Toàn bộ những thực phẩm đã khai báo tại đây, sẽ được sử dụng khi thực hiện tính toán cho Thực đơn.

Cập nhật 16/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ