Lập thực đơn tuần

Giúp hiệu phó phụ trách dinh dưỡng lập thực đơn từng tuần cho trẻ

 1. Vào màn hình Bán trú\Thực đơn tuần và chọn Nhóm trẻ cần thiết lập thực đơn tuần.
 2. Chọn tuần cần lập thực đơn. Nhấn biểu tượng mũi tên để chọn tuần tương ứng.
 3. Anh/chị có thể lập Thực đơn từ bằng 1 trong 3 cách sau: Chọn Lập ngẫu nhiên thực đơn tuần hoặc Lập từ thực đơn mẫu hoặc tự Lập thực đơn bằng thêm mới cho từng ngày

Cách 1: Lập thực đơn ngẫu nhiên

 • Nhấn Lập ngẫu nhiên
 • Phần mềm tự động lấy lên thực đơn tuần ngẫu nhiên các ngày theo thực đơn mẫu đã lập trước đó.

Cách 2: Lập thực đơn tuần từ thực đơn mẫu

 • Nhấn Lấy từ thực đơn mẫu.
 • Chọn Thực đơn mẫu đã được thiết lập. Anh/chị có thể click vào Tìm thực đơn để tìm thực đơn mẫu muốn áp dụng.
 • Nhấn Chọn.

Cách 3: Lập thực đơn tuần bằng cách thêm mới cho từng ngày

 • Nhấn Chọn thực đơn
 • Tích chọn thực đơn cần thiết lập. Nhấn Chọn
  Lưu ý: Anh/chị có thể tạo mới ngay thực đơn ngày bằng cách nhấn Tạo thực đơn và thực hiện theo hướng dẫn tại đây.
 • Chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin thực đơn mà anh/chị vừa chọn.

Lưu ý

 1. Nhấn Biểu tượng cây bút để chỉnh sửa hoặc Biểu tượng thùng rác để xóa thực đơn
 2. Để lưu thực đơn tuần thành thực đơn tuần mẫu để áp dụng cho các tuần khác anh/chị thực hiện như sau
  • Sau khi lập thực đơn theo 1 trong 3 cách trên thì nhấn Lưu mẫu
  • Khai báo tên mẫu, nhấn Lưu

 3. Trên Thực đơn tuần chương trình cho phép in Thực đơn tuần hoặc Bảng tổng hợp khẩu phần dinh dưỡng. Để in báo cáo này anh/chị nhấn Biểu tượng máy in và chọn mẫu cần in.
  Khai báo các tham số báo cáo: Thời gian và Nhóm dinh dưỡng để thực hiện in dữ liệu tương ứng.
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ