Lập phiếu đi chợ

Giúp nhân viên cấp dưỡng của trường tính toán ra khối lượng thực phẩm cần mua.

 1. Chọn menu Bán trú\Phiếu đi chợ
 2. Chọn ngày cần lập phiếu đi chợ, nhấn Lập phiếu đi chợ
 3. Phần mềm sẽ tự động tính toán ra khối lượng thực phẩm cần mua dựa vào thực đơn tuần mà anh/chị đã thiết lập.
  • Với những thực phẩm đã có trong kho thì sẽ được tích chọn tại cột Lấy từ kho. Nếu trường hợp số lượng lấy từ kho không đủ dùng thì phần mềm sẽ tự động sinh thêm dòng thực phẩm với số lượng cần mua thêm.
  • Chương trình tự động sinh phiếu xuất kho đối với những thực phẩm lấy trong kho.
  • Tại phần Số tiền thu/01 trẻ (đã được thiết lập ngầm định nếu nhà trường có sử dụng phân hệ Quản lý khoản thu)
  • Thông tin Số trẻ được lấy lên dựa vào danh sách lớp sau khi đã trừ đi số học sinh đã xin nghỉ (nếu có) được khai báo tại phần Điểm danh cho trẻ.
  • Phần mềm sẽ tự động lấy lên thông tin về Dưỡng chất của bữa ăn để anh/chị biết là đã Đạt hay chưa để có thể điều chỉnh cho phù hợp.
  • Trong trường hợp muốn bổ sung thêm thực phẩm để đi chợ thì tại phần Chi tiết thực phẩm nhấn vào dòng Bấm vào đây để thêm mới.
  • Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa thực phẩm không cần mua.
  • Chương trình đã tự động tính Cân bằng thu chi từ đó anh/chị có thể theo dõi điều chỉnh lượng thực phẩm cần mua để phù hợp với số tiền được phép chi
 4. Nhấn Lưu.
 5. Nhấn biểu tượng In để chọn in Phiếu đi chợ, Bảng công khai tài chính, Phiếu tiếp nhận và kiểm tra chất lượng thực phẩm…
Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ