Phiếu kiểm thực

Theo quy định 1246/QĐ-BYT ngày 31.03.2017, Bộ y tế ban hành quy định về hướng dẫn chế độ kiểm nghiệm thực phẩm 3 bước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đối với các trường học có bếp ăn cũng phải thực hiện theo quy định này, đây là công việc hàng ngày của bộ phận bán trú. Do vậy theo quy định các trường học có tổ chức ăn bán trú phải thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm 3 bước: kiểm nghiệm trước khi ăn, kiểm nghiệm trong quá trình chế biến món ăn và kiểm tra trước khi ăn.

Vào menu Bán trú\Phiếu kiểm thực. Tại đây cán bộ dinh dưỡng có thể thực hiện lập phiếu kiểm thực theo 3 trường hợp như sau:

 

 • TH 1: Lập phiếu kiểm thực từ Phiếu đi chợ
 • Trường hợp này cán bộ dinh dưỡng cần khai báo thông tin Phiếu đi chợ. Phần mềm tự động lấy lên thông tin phiếu kiểm thực theo phiếu đi chợ đã lập.
  TH2: Lập phiếu kiểm thực từ phiếu đã có
 • Trường hợp này cán bộ dinh dưỡng có thể lấy thông tin phiếu kiểm thực đã lập trước đó
 • TH3: Lập mới
 • Trường hợp này cán bộ dinh dưỡng tự khai báo các thông tin trong phiếu kiểm thực
 • Sau khi lập Phiếu kiểm thực, cán bộ dinh dưỡng thực hiện 3 bước sau đây
 • Bước 1.1: Kiểm tra trước khi chế biến thức ăn – Thực phẩm tươi sống, đông lạnh
  • Khai báo thông tin trên phiếu kiểm thực, đánh giá là Đạt hoặc Không đạt
  • Nhấn Lưu.
  • Bước 1.2: Kiểm tra trước khi chế biến thức ăn – Thực phẩm khô và thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia
   • Khai báo thông tin trên phiếu kiểm thực, đánh giá là Đạt hoặc Không đạt
  • Nhấn Lưu.
  • Bước 2: Kiểm tra khi chế biến thức ăn
   • Khai báo thông tin trên phiếu kiểm thực, đánh giá là Đạt hoặc Không đạt
   • Nhấn Lưu.
   • Bước 3: Kiểm tra trước khi ăn
    • Khai báo thông tin trên phiếu kiểm thực, đánh giá là Đạt hoặc Không đạt
   •  Nhấn Lưu

Lưu ý:

 1. Tại mỗi bước kiểm nghiệm anh/chị có thể nhấn biểu tượng “máy in” để in báo cáo. Trên tham số báo cáo lựa chọn các bước cần in (trong đó Bước 1: KT trước khi chế biến thức ăn sẽ gồm 2 báo cáo)
 2. Có thể nhấnBấm vào đây để thêm dòng mới trong trường hợp cần bổ sung thêm thực phẩm vào phiếu kiểm thực. Nhấn biểu tượng thùng rác để loại bỏ thực phẩm ra khỏi danh sách hoặc nhấn biểu tượng ô vuông để sao chép thực phẩm

 

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ