Phân quyền quản lý văn thư

Việc cho phép người dùng khác được phép
thực hiện các chức năng trên ứng dụng Văn thư chỉ được thực
hiện bởi người dùng có vai trò
Admin hoặc vai trò Hiệu trưởng hoặc Văn thư
. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, công việc của nhân
viên mà người dùng thuộc vào 1 trong 3 vai trò trên sẽ phân quyền cho phép nhân viên đó được đưa thông tin về các công văn đi hoặc đến của đơn vị lên ứng dụng Văn thư.

  • Hiệu trưởng hoặc văn thư muốn phân quyền cho một nhân viên khác thực hiện cập nhật thông tin của các văn bản trường học nhận được hoặc gửi đi tới các cơ quan/tổ chức khác trên phần mềm thì phải làm thế nào?
Hiệu trưởng hoặc văn thư phân quyền cho nhân viên khác thực hiện cập nhật thông tin văn bản nhận được hoặc gửi đi trên phần mềm


Để thực hiện phân quyền trên ứng dụng Văn thư, thực hiện như sau:

  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn biểu tượng  sau đó nhấn chọn chức năng Phân quyền văn thư:

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ