1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý văn bản đi đến
  4. Cập nhật công văn, tài liệu đi/đến lên hệ thống quản lý văn thư

Cập nhật công văn, tài liệu đi/đến lên hệ thống quản lý văn thư

Hỗ trợ Văn thư ghi nhận lại và quản lý các văn bản nội bộ ban hành, các văn bản nhận được từ các cơ quan/tổ chức khác, các văn bản trường học chuyển tới các cơ quan/tổ chức có liên quan khác như Phòng giáo dục, Sở giáo dục, đồng thời có thể xuất khẩu văn bản đến/đi theo đúng thông tư 07/2012/TT-BNV …


Để ghi lại thông tin về công văn, tài liệu đến từ các cơ quan/tổ chức khác, thực hiện như sau:

  • Đăng nhập vào ứng dụng Văn thư\Văn bản đến.

  • Nhấn Thêm mới, khai báo các thông tin cần thiết.
  • Nhấn Cất.


Để ghi lại thông tin về công văn, tài liệu được gửi tới các cơ quan/tổ chức khác, đăng nhập vào ứng dụng Văn thư tương tự như trên:

  • Đăng nhập vào ứng dụng Văn thư\Văn bản đi.

  • Nhấn Thêm mới, khai báo thông tin cần thiết.
  • Nhấn Cất.

1. Với một số văn bản không muốn cho nhân viên được phép tra cứu, tìm kiếm => khi khai báo thông tin văn bản, tích chọn “Không cho phép cán bộ, giáo viên tra cứu”.
       2. Trên tab Văn thư đến hoặc Văn thư đi, có thể kích chọn biểu tượng để thay đổi hoặc biểu tượng để xóa hẳn thông tin về công văn, tài liệu đã có trên hệ thống.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ