Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến

Trên hệ thống ứng dụng quản lý văn thư, cán bộ văn thư có thể tìm kiếm, tra cứu và xuất khẩu các văn bản, tài liệu đã nhận hoặc đã gửi đi theo nhiều tiêu chí như:

  • Thời gian
  • Hiệu lực của tài liệu
  • Loại văn bản
  • Mức độ bảo mật
  • Mức độ khẩn cấp

Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm

Cách thực hiện:

  • Chọn màn hình Văn bản đến hoặc Văn bản đi
  • Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách công văn, tài liệu thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.
     
  • Nếu muốn in kết quả danh sách văn bản được tìm kiếm, nhấn chức năng Xuất khẩu

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ