Quản lý văn bản đi đến

Ứng dụng Văn thư trên hệ thống QLTH.VN là công cụ hỗ trợ cấp quản lý công văn, tài liệu đi và đến cho bộ phận hành chính tại các đơn vị


Làm thế nào để đưa thông tin về công văn đi hoặc đến lên ứng dụng Văn thư
        
Có thể lấy thông tin về các văn bản đi và đến đang được quản lý trên các file excel lên ứng dụng Văn thư hay không
         Có thể tra cứu, tìm kiếm văn thư đi hoặc đến như thế nào
         Có thể sinh mã tự động cho các văn bản đi/đến khi được lưu trữ trữ trên ứng dụng Văn thư hay không
         Việc quản lý vă thư theo từng loại được thực hiện như thế nào
         Có thể truy vấn xem ai, đã thay đổi những công văn đến hoặc đi nào trên ứng dụng Văn thư hay không
         Làm sao để có thể cho phép một người dùng khác sử dụng ứng dụng Văn thư


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ