1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý văn bản đi đến
  4. Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư

Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư

Hệ thống có chức năng tự động lưu lại tất cả các thao tác (thêm, sửa, xóa) của người dùng đối với mỗi một công văn, tài liệu được lưu trữ trên hệ thống quản lý văn thư của phần mềm QLTH.VN, để phục vụ cho công tác truy vấn dấu vết thay đổi khi cần.

  • Khi phát hiện ra sự thay đổi của một văn bản nào đó, cán bộ văn thư muốn tìm ra ai đã thay đổi và thay đổi vào thời điểm nào,… trên phần mềm thì phải làm thế nào?
Văn thư xem ai đã thay đổi thông tin văn bản, thời gian thay đổi,… trên phần mềm
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn biểu tượng  sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký:

Chỉ những được phân quyền quản ltrên ứng dụng quản lý văn thư mới được quyền thực hiện chức năng này.


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ