1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khi có học sinh thay đổi miễn giảm, kế toán cập nhật lại đợt thu như thế nào?

Khi có học sinh thay đổi miễn giảm, kế toán cập nhật lại đợt thu như thế nào?

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Khi học sinh có thay đổi về mức miễn giảm, anh/chị chỉnh sửa thông tin miễn giảm của học sinh tại Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm.
  2. Sau khi Lưu thay đổi thành công, phần mềm hiển thị thông báo để anh chị tiếp tục Cập nhật đợt thu đã lập.
  3. Chọn đợt thu cần cập nhật lại sau khi thay đổi thông tin miễn giảm của học sinh, nhấn vào dấu ba chấm và chọn Cập nhật đợt thu\Cập nhật miễn giảm, lớp học, số tiền tồn cho học sinh.
  4. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh có thay đổi thông tin về miễn giảm, lớp học, số tiền tồn. Anh/chị tích chọn học sinh và nhấn Cập nhật.
  5. Ngay lập tức, phần mềm sẽ tự động tính toán lại thông tin, số tiền cần đóng của học sinh trong đợt thu.
Cập nhật 07/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ