1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hướng dẫn in và lưu chứng từ thu tiền tăng dần theo ngày

Hướng dẫn in và lưu chứng từ thu tiền tăng dần theo ngày

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Quản lý thu\Thu tiền, chọn Thu theo Học sinh.
  2. Xác nhận Thu tiền cho các học sinh.
  3. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn In chứng từ thu tiền cho nhiều học sinh.
  4. Chọn mẫu in và ngày cần in chứng từ thu tiền cho những học sinh nộp tiền vào ngày được chọn.
  5. Tích chọn các học sinh cần in chứng từ thu tiền, nhấn Lấy dữ liệu.
  6. Anh/chị kiểm tra thông tin trên chứng từ, nhấn Xuất khẩu để tải chứng từ về máy dưới nhiều định dạng (Excel, PDF, Word,..).
Cập nhật 20/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ