1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi gia hạn/thay đổi Chữ ký số thì gửi lại tờ khai thay đổi thông tin đến Cơ quan Thuế như thế nào?

Khi gia hạn/thay đổi Chữ ký số thì gửi lại tờ khai thay đổi thông tin đến Cơ quan Thuế như thế nào?

Khi phát sinh các tình huống dẫn đến thay đổi bất cứ thông tin nào đã có trên tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mẫu Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT đã nộp cơ quan thuế trước đó, anh/chị đều cần phải thực hiện lập tờ khai đăng ký sử dụng/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế với lựa chọn là Thay đổi.

Anh/chị thực hiện thủ tục gia hạn, thay đổi chữ ký số với Cơ quan Thuế như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Meinvoice web app3.meinvoice.vn.
Bước 2: Lập tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 • Vào Đăng ký phát hành\Lập tờ khai, nhấn Lập tờ khai.
 • Tích chọn Thay đổi thông tin
 • Kéo chuột đến mục số 5 “Danh sách chứng thư số sử dụng”, nhấn vào dấu +, sau đó nhấn Chọn để chọn đến Chứng thư số mới.
 • Nhấn More choices, chọn thêm chứng thư số cần dùng để ký hóa đơn. Nhấn OK
 • Chọn hình thức đăng ký tương ứng (Gian hạn/Thêm mới)
 • Nhấn Ký điện tử rồi chọn Lưu và gửi để gửi tờ khai đến Cơ quan thuế.

Bước 3: Theo dõi kết quả nộp tờ khai.

Theo dõi kết quả gửi tờ khai tại mục Trạng Thái trên danh sách tờ khai.

Xem thêm video hướng dẫn dưới đây:

Lưu ý:

Anh/chị thực hiện tương tư khi thay đổi các thông tin sau:

 1. Thông tin người nộp thuế
 2. Chứng thư số sử dụng để ký tờ khai, hóa đơn
 3. Cơ quan thuế quản lý
 4. Hình thức hóa đơn
 5. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử
 6. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
 7. Loại hóa đơn
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ