1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Nhà tôi có 2 con học 2 lớp khác nhau thì sử dụng SISAP như thế nào?

Nhà tôi có 2 con học 2 lớp khác nhau thì sử dụng SISAP như thế nào?

Trường hợp 1:

 • Cả 2 con học 2 lớp khác nhau tại cùng một trường đều sử dụng dịch vụ SISAP.
 • Anh/chị vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ với Nhà trường cho cả 2 con cùng 1 số điện thoại của mình.
 • Sau khi Nhà trường kích hoạt tài khoản, ứng dụng tự động cập nhật thông tin cả 2 con trên tài khoản của anh/ chị để sẵn sàng sử dụng ngay.

Trường hợp 2:

 • Con A tại trường A sử dụng SISAP trước, sau đó con B tại trường B bắt đầu sử dụng SISAP.
 • Anh/chị đăng ký sử dụng dịch vụ với Nhà trường cùng 1 số điện thoại của mình.
 • Khi trường B kích hoạt tài khoản, ứng dụng hiện thị thông báo như ảnh. Anh/ chị kiểm tra thông tin con và chọn Bắt đầu theo dõi.

 • Trường hợp thông tin con chưa chính xác, chọn Không phải con tôi. Anh/ chị vui lòng liên hệ Nhà trường để kiểm tra thông tin số điện thoại đăng ký đã chính xác chưa.

Phụ huynh đăng nhập SISAP để theo dõi tình hình học tập của con tại đây.

Cập nhật 09/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ