1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Bắt đầu sử dụng SISAP
  6. Tôi có thể xem mã học sinh của con ở đâu trên ứng dụng SISAP?

Tôi có thể xem mã học sinh của con ở đâu trên ứng dụng SISAP?

Phụ huynh có thể chủ động tra cứu mã học sinh của con trong trường hợp bé quên mã học sinh của mình như sau:

  1. Tại màn hình chính Thông tin con, phụ huynh có thể xem và sao chép Mã học sinh của con ngay dưới tên con.
  2. Hoặc vào Thiết lập\Quản lý thông tin con, nhấn vào tên con để xem thông tin chi tiết bao gồm Mã học sinh của con.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ