1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Cả Bố và Mẹ cùng muốn theo dõi thông tin của con trên ứng dụng SISAP thì làm thế nào?

Cả Bố và Mẹ cùng muốn theo dõi thông tin của con trên ứng dụng SISAP thì làm thế nào?

Vấn đề

Phụ huynh HS đăng kí với nhà trường theo Số điện thoại của Bố, nhưng Mẹ của học sinh cũng muốn theo dõi được thông tin của con trên ứng dụng SISAP ở thiết bị điện thoại khác.

Giải pháp

Trường hợp trên, cả Bố và Mẹ đều có thể cài đặt ứng dụng SISAP trên 2 thiết bị khác nhau, sau đó đăng nhập cùng một tài khoản theo Số điện thoại đã đăng kí với bên nhà trường, hoặc Số điện thoại phụ huynh đã tự đăng ký và theo dõi thông tin con trên ứng dụng.

Cập nhật 18/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ