1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên
  5. Giáo viên soạn đề kiểm tra được phân công như thế nào?

Giáo viên soạn đề kiểm tra được phân công như thế nào?

  1. Giáo viên nhấn vào thông báo được phân công soạn đề.
  2. Hoặc tại mục Phân công, chọn Phân công soạn. Đề kiểm tra hiển thị trạng thái Chưa soạn, nhấn Soạn đề.
  3. Soạn đề kiểm tra được phân công theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  4. Sau khi hoàn thành soạn đề kiểm tra, xác nhận Hoàn thành để Hội đồng thi có thể nhận được đề kiểm tra thầy cô đã soạn.
  5. Màn hình hiển thị thông báo Lưu đề thi thành công và chuyển sang trạng thái Đã soạn.
Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ