1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên
  5. Giáo viên có thể tham khảo đề kiểm tra từ đề đã soạn được không?

Giáo viên có thể tham khảo đề kiểm tra từ đề đã soạn được không?

Trả lời:

Để thao tác soạn đề kiểm tra nhanh chóng, dễ dàng, thầy cô có thể tham khảo từ đề có sẵn theo hướng dẫn sau:

  • Tại mục Đề kiểm tra hiển thị kho đề Giáo viên tự soạn; đề Giáo viên trong trường chia sẻ hoặc đề Hội đồng phân công.
  • Chọn biểu tượng dấu ba chấm tại đề kiểm tra thầy cô cần tham khảo. Thầy cô có thể Xem; Chỉnh sửa; Làm thử; Chia sẻ hoặc Xóa đề kiểm tra.
Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ