1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên
  5. Đề soạn rồi Giáo viên có thể chỉnh sửa nội dung, đáp án không?

Đề soạn rồi Giáo viên có thể chỉnh sửa nội dung, đáp án không?

Trả lời:

Giáo viên có thể chỉnh sửa nội dung, đáp án đề kiểm tra đã soạn trong trường hợp bài kiểm tra đó chưa diễn ra.

  1. Đối với bài kiểm tra được phân công soạn: Vào Phân công, chọn Chi tiết. Nhấn Chỉnh sửa đề kiểm tra.

2. Đối với bài kiểm tra thầy cô tự tạo: Chọn Đề kiểm tra, nhấn Chỉnh sửa.

3. Thầy cô tiến hành chỉnh sửa nội dung câu hỏi, đáp án đề kiểm tra. Chọn Hoàn thành.

 

 

Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ